អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម៖ ការងារប្រមូលផលស្រូវរដូវប្រាំងរបស់ប្រជាកសិករសម្រេចបានជាង៥០ម៉ឺនហិកតា, ទិន្នផលមធ្យម៤.៤៩៤តោនក្នុងមួយហិកតា

1052 Views
April 21, 2018

ភ្នំពេញ)៖ យោងតាមរបាយការណ៍បញ្ចប់បង្កបង្កើនផលកសិកម្មរដូវប្រាំង និងការងារប្រមូលផលស្រូវរដូវប្រាំងឆ្នាំ២០១៧-២០១៨ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅល្ងាចថ្ងៃទី២០ ខែមេសានេះ បានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ការងារប្រមូលផលស្រូវរដូវប្រាំងសម្រេចបាន ៥០៣,៧២៣ហិកតា ហើយទទួលបានទិន្នផលមធ្យម ៤.៤៩តោន/ហិកតា៕

សូមអានរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មទាំងស្រុង៖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្រភព៖ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/84700-2018-04-20-15-34-41.html

 

Facebook Comment

Related Articles