ប្រជាជនថៃចាប់ផ្តើមរអ៊ូរទាំដោយសារថ្នាំពេទ្យឡើងថ្លៃក្រោយអនុវត្តកំណែ ទម្រង់ថ្មីលើវិស័យសុខាភិបាល

1109 Views
April 23, 2018

ប្រជាជនថៃចាប់ផ្តើមរអ៊ូរាំទាំលើកំណែទម្រង់ថ្មីលើវិស័យសុខាភិបាននៅក្នុងប្រទេសថៃ ដោយសារតែវាបានធ្វើឲ្យការចំណាយរបស់ពួកគេទៅលើថ្នាំពេទ្យ ឬសេវាព្យាបាលត្រូវឡើងខ្លាំងជាងការអនុវត្តចាស់។

 

 

យ៉ាងណាមិញក្រោយប្រជាជនថៃចាប់ផ្តើមរអ៊ូស្ទិពីការកែទម្រង់ថ្មីលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃ លោក វេជ្ជបណ្ឌិត Seree Tunchinda ដែលជាប្រធាន គណកម្មការជាតិសុខាភិបាលថៃបកស្រាយថា កំណែរទម្រង់ថ្មីបានចែកចេញជា ៣ ជម្រើសសម្រាប់ពលរដ្ឋថៃ ហើយក្នុងនោះគឺជម្រើសទាំង ៣​គឺវាមានផាពស្របគ្នា ទៅតាមប្រភេទ និងលក្ខណ្ឌប្រជាជនថៃតែម្តង។

 

 

 

 

លោកវជ្ជបណ្ឌិតដដែលបន្តថា មូលហេតុចំបងដែលប្រជាជនថៃមួយចំនួន រអ៊ូរទាំ គឺដិយសារតែថ្នាំពេទ្យមួយចំនួន ជាប្រភេទគ្រឿងញៀនវេជ្ជសាស្រ្តដែលតម្រូវ ពួកគេដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បង់ថ្លៃខ្ពស់ជាងឱសថធម្មតា។

 

 

 

 

ទោះបីជាមានការបកស្រាយពីលោក Seree Tunchinda យ៉ាងណាក្តីពលរដ្ឋថៃ នៅតែរអ៊ូចំបោះការចំណាាយខ្ពស់ ហើយចំពោះកំនែរទម្រង់ប្រព័ន្ធថ្មីហាក់ដូចជា មិនសូវមាន ប្រសិទ្ធិភាពឡើយចំពោះពលរដ្ឋថៃ៕

 

 

 

 

Facebook Comment

Related Articles