កែវ រំចង់ និងសែនស្ថានខមិនចង់ប៉ះគ្នាក្នុងទម្ងន់ ៧០ គីឡូក្រាម ស្របពេលអ្នកគាំទ្រកំពុងទន្ទឹង

1719 Views
May 10, 2018

បន្ទាប់ពីមានការឌឺដងគ្នារវាងកីឡាករថៃ សែន ស្ថាន និងកីឡាករកម្ពុជាជាហូរហែរ កាលពីមួយម៉ោងមុននេះ កីឡាករកែវ រំចង់ របស់ប្រទេសកម្ពុជាបានលេងខមិននៅក្នុងហ្វេស ប៊ុក ជាមួយកីឡាករសែនស្ថាន និងបានកំណត់គីឡូក្នុងការឡើងសង្វៀនទៀតផង។

នៅក្នុងនោះដែរកីឡាករទាំង ២ បានឌឺដងគ្នានៅក្នុងពាក្យសម្តីខមិននៅក្នុង ហ្វេស ប៊ុក ដែលកីឡាករសែនស្ថានរបស់ថៃបានឌឺថាកែវ រំចង់របស់កម្ពុជាហាក់មានរូបរាងធាត់បន្តិច។ ស្របពេលដែលកែរំចង់បានឌឺត្រលប់ទៅវិញថាសែនស្ថានជាមនុស្សស្គម។

អ្វីដែលកែវ រំចង់ចង់បញ្ជាក់គឺសែនស្ថានបានបង្ហាញពីការគោពមកកាន់ខ្លួនដូចនេះកែវរំចង់ក៏បានបង្ហាញពីការគោរពត្រលប់ទៅវិញផងដែរ៕

 

Facebook Comment

Related Articles