រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្លាស់ប្តូរទម្រង់នៃសន្លឹកវិញ្ញាបនបត្រ សម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ (ប្លង់ដី) ដោយមានភ្ជាប់ QR Code ការពារការក្លែងបន្លំ និងបន្ថែមលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនទៀត

2884 Views
May 12, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចផ្លាស់ប្តូរទម្រង់នៃសន្លឹកវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ (ប្លង់ដី) សម្រាប់បម្រើការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ ដោយទម្រង់ថ្មីនេះ មានភ្ជាប់ QR Code ដើម្បីការពារការក្លែងបន្លំ និងបន្ថែមលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនទៀត។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែឧសភានេះ។

ព័ត៌មានលម្អិតនៃការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់ប្លង់ដីនេះ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងស្រុង៖

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្រភព៖ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/86695-2018-05-12-00-28-08.html

 

Facebook Comment

Related Articles