អគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូ បង្ហាញតារាងតម្លៃប្រមូលទិញជ័រកៅស៊ូពីកសិករ សម្រាប់ខែឧសភា, ជ័រស្ងួតតម្លៃ៤៤៦០រៀល, ជ័រកកតម្លៃ២១៦០រៀល ក្នុង១គីឡូក្រាម

1728 Views
May 12, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីឲ្យប្រជាកសិករ អ្នកដាំកៅស៊ូលក្ខណៈគ្រួសារ ងាយស្រួលដឹងពីតម្លៃប្រមូលទិញជ័រកៅស៊ូនោះ, អគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូ នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានបង្ហាញនូវតារាងតម្លៃនៃការប្រមូលទិញជ័រកៅស៊ូ ជាលក្ខណៈគ្រួសារប្រចាំសប្តាហ៍ទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលជ័រកៅស៊ូស្ងួតតម្លៃជាមធ្យម៤៤៦០រៀលក្នុងមួយគីឡូក្រាម និងជ័រកកតម្លៃជាមធ្យម ២១៦០រៀលក្នុងមួយគីឡូក្រាម៕

សូមអានតារាងតម្លៃដូចខាងក្រោម៖

 

 

ប្រភព៖ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/86696-2018-05-12-00-37-08.html

 

Facebook Comment

Related Articles