យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភាលទ្ធផល៖ បង្ក្រាប១៩ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៨នាក់

471 Views
May 23, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

 

 

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖១៩ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៨នាក់ (ស្រី៥នាក់)។
១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១២ករណី ឃាត់ខ្លួន២៤នាក់ (ស្រី២នាក់)​។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៧ករណី ឃាត់ខ្លួន១៤នាក់ (ស្រី៣នាក់)៕

 

ប្រភព៖ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/87584-2018-05-22-13-00-24.html

 

Facebook Comment

Related Articles