តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា៖ សាំងធម្មតាត្រូវលក់៤,៣០០រៀល និងម៉ាស៊ូត៤,១០០រៀល ក្នុង១លីត្រ

970 Views
May 24, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាបន្តកើតឡើង ដោយសាំងធម្មតាត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយ ៤៣០០រៀលក្នុង១លីត្រ និងតម្លៃម៉ាស៊ូតត្រូវលក់៤១០០រៀលក្នុង១លីត្រ ដែលតម្លៃនេះ ត្រូវអនុវត្តន៍ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ស្ដីពីការកំណត់ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន៕

 

 

 

ប្រភព៖ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/87722-2018-05-24-00-39-22.html

 

Facebook Comment

Related Articles