ក្រុមហ៊ុនរថយន្តBMWកំពុងប្រមូលរថយន្តរបស់ខ្លួនមកវិញជាង1លានគ្រឿង ដោយសារតែមានរឿងពីរចំណុច… !!

867 Views
June 5, 2018

កាលពីថ្ងៃសុក្រទី3ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2017 BMW AG បាននិយាយថា ក្រុមហ៊ុនរថយន្តលំដាប់ពិភពលោក BMW បានប្រកាសប្រមូលរថយន្តរបស់ខ្លួនមកវិញជាង1លានគ្រឿង ហើយនឹងបន្តរទិញមកវិញពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតទូទាំងពិភពលោក ដោយសាររឿងពីរយ៉ាងនេះ៖

មួលហេតុទី១៖ ឡានដែលត្រូវប្រមួលគឺសេរ៊ីឆ្នាំ2006ដល់2011 មានប្រមាណ 670,000គ្រឿង ដោយមូលហេតុប្រព័ន្ធភ្លើងនិងប្រពន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬម៉ាស៊ីនកំដៅដែលនាំអោយឡានឆាប់ក្តៅខ្លាំងដែលប្រឈមនឹងឆេះឡាន។

 

មូលហេតុទី២៖ ឡានដែលត្រូវប្រមួលគឺសេរ៊ីឆ្នាំ2007ដល់2011 មានប្រមាណ 740,000 គ្រឿង ប្រភេទទី២នេះប្រញ៉ាប់ប្រមូលមែនទែន​ព្រោះវាមានហនីភ័យខ្ពស់ វាងាយនឹងឆេះផ្នែកខាងក្រោយ មានម៉ាក 128i vehicles, 128i vehicles, 3-Series, 5-Series and X3, X5 and Z4 vehicles

អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុនយក្សមួយនេះ លោក Michael Rebstock បាននិយាយថា ការប្រមួលមកវិញជាងមួយលានគ្រឿងនេះវាលើកំណត់ ទៅហើយ តែលោកបន្តទៀតថា ក្រុនហ៊ុននឹងបន្តប្រមូលបន្ថែមទៀត​ រហូតដល់កាណាដាទៀត។ ឡានដែលប្រមួលបានក្រុនហ៊ុននឹងផ្តូប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើងនិងប្រព័ន្ធកំដៅទាំងអស់ចោល និងផ្នែកផ្សេងៗទៀងបើសិនឡាននឹងមានបញ្ហារផ្នែកណាមួយទៀត។

អត្ថបទដោយ៖ THEiCONMEDIA

Facebook Comment

Related Articles