អង្គការ NASA ទើបតែបានបញ្ជាក់ថា អាចមានជីវិតមនុស្សក្រៅភព(Alien Life) នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ !!

1434 Views
June 8, 2018

មនុស្សជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍ថាមនុស្សភពពិតជាមាន។ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនិងអវកាសយានិកបានបញ្ជូនសញ្ញាវិទ្យុសកម្មចូលទៅក្នុងស្ថានីយ៍អវកាស ខណៈដែលផ្កាយរណបរបស់ពួកគេបញ្ចូនសញ្ញាពីមនុស្សក្រៅភពមកពួកគេ។

តាមការផ្តល់សញ្ញានិងភស្តុតាងជាច្រើន បានបញ្ហាញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតថាមនុ្សក្រៅភព ឬ​ហៅថា Alien នោះអាចជាពត៌មានកាន់តែច្បាស់ហើយ ការរកឃើញទាំងនោះទាំងនោះធ្វើអោយពិភពលោកកាន់តែមានការភ្ញាក់ផ្អលើខ្លាំងឡើង ជាពិសេសក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ។

អង្គការ NASA ទើបតែបានប្រកាសថាពួកគេអាចរស់នៅលើភពមួយដ៏ក្តៅខ្លាំងដែលក្រុមយើងមិនទាន់បានទៅដល់ នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់យានអវកាស Cassini របស់អង្គការ NASA និងយានអវកាសអវកាស Hubble ។

 

Credit:  providr

Facebook Comment

Related Articles