បច្ចេកទេសថ្មី ដែលគេនឹងប្រើសម្រាប់សង្គ្រោះអ្នកបន្តដែលកំពុងជាប់ក្នុងល្អាងភ្នំ

724 Views
July 9, 2018

ខាងក្រោមជាការបង្ហាញពីបច្ចេកទេសថ្មី ដែលគេនឹងប្រើសម្រាប់សង្គ្រោះអ្នកបន្តដែលកំពុងជាប់ក្នុងល្អាងភ្នំ។ ចាប់ផ្តើមទៀតហើយក្នុងការសង្គ្រោះ ក្រុមជ្រូកព្រៃទាំង 9នាក់ ដែលនៅសល់។ បេសកម្មដ៏មហាពិបាកនេះ ផ្លូវក្រវិចក្រវៀនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់រហូតដល់ទៅ ជាង 4គីឡូម៉ែត្រ ។ អ្នកទាំង៤ដែលបានសង្គ្រោះចេញមកនោះកំពុងស្ថិតនៅមន្ទីពេទ្យនៅឡើយ ឪពុកម្តាយអ្នកទាំង4 កំពុងនៅរង់ចាំជួយកូននៅឡើយ។ អ្នកដែលនឹងចេញមកបន្ទាប់ គឺ Pheeraphat ដែលមានម្តាយឈ្មោះ Sopaluk Sompiengjai នៅរងចាំនៅមាត់ច្រកចេញ។

Image may contain: 6 people, sky, cloud, outdoor and nature

 

គួរបញ្ជាក់ដែរថា កាលពីម្សិលមិញនេះ ក្រុមជួយសង្គ្រោះបានសង្គ្រោះយកក្មេង ៤នាក់ចេញរួចមកហើយ ហើយថ្ងៃនេះគេនឹងរៀបចំសង្គ្រោះក្មេងបន្ថែមទៀតមុនអាកាសធាតុកាន់តែមិនអំណោយផល។

វីដេអូបង្ហាញពីបច្ចេកទេសថ្មី ដែលគេនឹងប្រើសម្រាប់សង្គ្រោះអ្នកបន្តដែលកំពុងជាប់ក្នុងល្អាងភ្នំ

រក្សាសិទ្ធដោយ៖​ សារព័ត៌មានមេគង្គ

ប្រភព៖ The Bangkok Post

Facebook Comment

Related Articles