Bill Gates

មហាសេដ្ធីBill Gates​ ជះលុយ៨០លានដុល្លារដើម្បើកសាងទីក្រុងមួយនៅរដ្ឋArizona
By: Mekong Journal | On: November 17th, 2017

ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ ដែលជាដៃគូសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Gates បានវិនិយោគទឹកប្រាក់ 80 លានដុល្លារក្នុងគម្រោងការអភិវឌ្ឍដ៏ទំនើបមួយនៅខាងក្រៅ Phoenix …