គំនិតច្នៃប្រឌិតនៃការកសាងផ្ទះដ៏ស្រស់ស្អាត ដោយប្រើប្រអប់កុងទឺន័រ

1821 Views
December 5, 2017

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ការសាងសង់ផ្ទះកាន់តែសម្បូរបែប។ យើងអាចសាងស់ផ្ទះដោយប្រើប្រាស់ថ្ម ដីឥដ្ឋ ឈើ ហើយការពេញនិយមនាបច្ចុប្បន្ននេះ គឺការសាងសង់ផ្ទះដោយប្រើប្រាស់ប្រអប់កុងទឺន័រ។ ការសាងសង់ដោយប្រអប់កុងទឺន័រនេះពិតជាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរតំឡើង និងមានតំលៃសមរម្យ មានមនុស្សជាច្រើនកំពុងងាកមកសាងសង់ផ្ទះប្រភេទនេះ វាកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

ខាងក្រោមនេះ ជាគំនិតក្នុងការសាងសង់ផ្ទះដោយប្រអប់កុងទឺន័រ ដើម្បីបង្កើតគេហដ្ឋានមួយដ៏ស្រស់ស្អាត ដើម្បីឱ្យសមនឹងធម្មជាតិ។ តោះ ទៅពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នា និងជួយស៊ែរចែកគ្នាមើលផងណា

គំរូផ្ទះប្រភទទី១៖ គឺជាផ្ទះមួយដែលធ្វើឡើងដោយប្រើទូកុងទឺន័រចំនួន 3 ដាក់ជាប់ៗគ្នា។ បន្ទាប់មក ភ្ជាប់គ្នាជាបន្ទប់តែមួយ។ តុបតែងជាមួយ Cream និងស្ករ។ បរិយាកាសកាន់តែអស្ចារ្យបើសង់នៅក្នុងព្រៃឈើ។

គំរូផ្ទះប្រភទទី២៖ ការសាងសង់ផ្ទះប្រភេទនេះ គឺសន្សំសំចៃជាងគំរូផ្ទះប្រភេទទី២ ដោយសារតែវាត្រូវបានសាងសង់ឡើង​ ដោយប្រើប្រាស់ប្រអប់កុងទឺន័រតែមួយ ហើយដោយគ្រាន់តែសង់លើកឱ្យខ្ពស់ផុតពីដីបន្តិច។ យ៉រ ឬរានហាលខាងមុខត្រូវបានពង្រីកសម្រាប់ការរស់នៅបន្ថែមទៀត។ នៅខាងក្រៅត្រូវបានតុបតែងបន្ថែមជាមួយឈើ ពណ៌ត្នោត និងឈើខ្មៅ ផ្ទៃខាងក្នុងត្រូវបានតុបតែងជាមួយនឹងពណ៌ស។

គំរូផ្ទះប្រភទទី៣៖ ប្រអប់កុងទឺន័រពណ៌សបើកផ្នែកខាងមុខ និងខាងចំហៀងមួយ ដើម្បីធ្វើរានហាល (មួយចំហៀងទៀតបិទ)  ធ្វើឱ្យទំហំប្រអប់កុងទឺន័រ ទំនេរច្រើនក្នុងការប្រើ។

គំរូផ្ទះប្រភទទី៤៖ ប្រើប្រអប់កុងទឺន័រពីរដាក់ស្របទៅគ្នា មួយទៅមុខមួយទៅក្រោយបន្តិច។ ដាក់ប្រអប់កុចទឺន័រពីរនេះ ឃ្លាតគ្នាបន្តិច ហើយទុកចន្លោះកណ្តាល ហើយសង់ បន្ទាប់មកភ្ជាប់វា និងដាក់ទ្វារ (ដូចក្នុងរូប) ដើម្បីបង្កើតជញ្ជាំងចូលក្នុងសាលធំ។ ដើម្បីឱ្យមើលឃើញផ្ទះកាន់តែទូលាយគួរលាបពណ៌ផ្ទៃខាងក្នុងពណ៌ស លាយគ្នាតិចៗជាមួយពណ៌ខ្មៅ មើលទៅកាន់តែស្រស់ស្អាត ។

គំរូផ្ទះប្រភទទី៥៖ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៦៖

គំរូផ្ទះប្រភទទី៧៖

គំរូផ្ទះប្រភទទី៨៖

គំរូផ្ទះប្រភទទី៩ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី១០ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី១១ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី១២ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី១៣ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី១៤ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី១៥ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី១៦

គំរូផ្ទះប្រភទទី១៧

គំរូផ្ទះប្រភទទី១៨

គំរូផ្ទះប្រភទទី១៩

គំរូផ្ទះប្រភទទី២០ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី២១ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី២២ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី២៣ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី២៤ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី២៥

គំរូផ្ទះប្រភទទី២៦

គំរូផ្ទះប្រភទទី២៧

 

គំរូផ្ទះប្រភទទី២៨

គំរូផ្ទះប្រភទទី២៩ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៣០ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៣១ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៣២ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៣៣ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៣៤ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៣៥ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៣៦ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៣៧ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៣៨ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៣៩ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៤០ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៤១ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៤២ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៤៣ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៤៤ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៤៥ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៤៦ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៤៧ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៤៨ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៤៩ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៥០ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៥១ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៥២ 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៥៣

គំរូផ្ទះប្រភទទី៥៤

 

គំរូផ្ទះប្រភទទី៥៦

រក្សាសិទ្ធិដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

ប្រភព៖ eangsophalleth

Facebook Comment

Related Articles