លក្ខណៈពិសេសនៃដំណាំដូងក្រអូប

1045 Views
December 7, 2017

– មិនពិបាកថែទាំ
– ផ្លែបានគ្រប់រដូវ
– ទុកបានយូរមិនងាយខូច
– ជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ឧហ្សាហកម្ម
– ទឹករបស់វាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ និងអាចច្នៃជាបង្អែមផ្សេងៗបានច្រើនមុខ
– មិនខ្វះទីផ្សារសម្រាប់លក់
– ដាំត្រឹមតែ ជាង៣ឆ្នាំ នឹងបានទទួលផល
– អាចទទួលបានផលរហូតដល់ទៅ ៤០ ទៅ ៥០ឆ្នាំ។

 

 

 

 

 

  

 

 

    

   

ប្រភព៖ eangsophalleth

Facebook Comment

Related Articles