ផ្ទះសុបិន្ត

1801 Views
December 8, 2017

ផ្ទះសុបិន្ត ដែលមានកសិដ្ឋានបន្លែសរីរាង្គស្រស់ៗ ផ្ទះបាយ និងភោជនីយដ្ឋានខ្នាតតូចមួយដែលយើងអាចបរិភោគបន្លែស្រស់ពីកសិដ្ឋាននេះ និងមានទឹកដែលហូរតាមធម្មជាតិសម្រាប់សម្រាកលំហែកាយផងដែរ។ (កន្លែងនេះគឺនៅប្រទេសថៃ)

 

   

 

 

    

 

   

 

ប្រភព៖ eangsophalleth

Facebook Comment

Related Articles