ជាងថតរូបម្នាក់កែប្រែកន្លែងដែលគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ប្រែជាផ្ទៃរូបថតដោយស្រស់ស្អាត

515 Views
December 15, 2017

ជាការពិតណាស់ការថតរូបដោយភាពស្រស់ស្អាតគឺមនុស្សភាគច្រើនគិតថាតម្រូវតែផ្ទៃខាងក្រោយណាដែលមានភាពស្រស់ស្អាតទើបរូបភាពដែលគេផ្តិតចេញមកមានភាពស្រស់ស្អាតដូចគ្នា។

យ៉ាងណាមិញជាងថតរូបម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Jenna Martin បានធ្វើឲ្យការគិតទាំងនោះបែទៅជាខុសស្រឡះបន្ទាប់ពីរូបលោកបានប្រើទីតាំងសម្រាប់ថតរូបត្រឹមតែជាកន្លែងដែលមានសភាពសមញ្ញ ហើយកន្លែងខ្លហទៀតគឺជាកន្លែងដែលគ្មានសណ្តាប់ធ្នាក់តែម្តង។

ចង់ដឹងថាពិសេសយ៉ាងណាសូបទស្សនារូបភាពខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

ប្រភព៖ brightside

Facebook Comment

Related Articles