តិចច្រឡំទៅ ការពិតអូស្រ្តាលីមិនមែនជាប្រទេសឆ្លងឆ្នាំមុនគេឡើយក្នុងពិភពលោក

549 Views
January 2, 2018

ជាការពិតណាស់ឆ្នាំ 2018 ទើបតែចូលមកដល់ ដែលបណ្តាប្រទេសនានាជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោក បានប្រារព្ធពិធីឆ្លងឆ្នាំ ឬមនុស្សទូរទៅនិយមហៅថា Countdown យ៉ាងសប្បាយរីករាយដោយក្នុងនោះ ក៏មានប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរ។

 

 

 

 

យ៉ាងណាមិញមនុស្សគ្រប់គ្នាភាគច្រើននៅក្នុងពិភពលោកច្បាស់ជាគិតថា ទីក្រុង ស៊ីដនី នៃប្រទេស អូស្រ្តាលី គឺជាប្រទេសដែលមានការធ្វើពិធីឆ្លងឆ្នាំ មុនគេក្នុងចំណោមបណ្តាប្រទេសនានានៅក្នុង ពិភពលោក។

 

 

 

 

ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនគិតនោះគឺមិនបានត្រឹមត្រូវឡើយ ពោលគឺតំបន់កោះ មួយនៅ ក្នុងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានឈ្មោះថា Tonga បានធ្វើពិធីឆ្លងឆ្នាំ ៣ ម៉ោងមុនចំណោមបណ្តាប្រទេស ទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោក។

 

 

 

គួរបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីឆ្លងឆ្នាំ 2018 គឺបានប្រព្រឹត្តិទៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយដោយក្នុងនោះមានបណ្តា ប្រទេសនានាភាកច្រើនជុំវិញពិភពលោកបានធ្វើវាឡើងយ៉ាងសប្បាយរីករាយ៕

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comment

Related Articles