រួសរាន់ឡើងនារីៗ! កញ្ញាឯកកម្ពុជា ២០១៨ ចាប់ផ្តើុមទទួលពាក្យហើយ!

515 Views
January 3, 2018

នាដើមឆ្នាំថ្មីនេះ កម្មវិធីកញ្ញាឯកកម្ពុជា បានប្រកាសបើកទទួលពាក្យស្នើសុំពីថ្ងៃនេះតទៅ ដូច្នេះ មិត្តៗនារីកម្ពុជា ដែលមានភាពជឿជាក់ សម្រស់ស្រស់ស្អាត អាចដាក់ពាក្យបាន។

 

 

 

 

យោងតាមហ្វេសប៊ុករបស់លោក Roat Nimul Menn បានប្រកាសពីលក្ខខណ្ឌ ដូចខាងក្រោមថា៖

 

 

 

ដូចនេះ បើមិត្តនារីមានកាយសម្បទា និង កម្រិតវប្បធម៌ តាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ហើយ សូមប្រញាប់ទៅដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតណា កុំឲ្យឱកាសនេះរំលងឲ្យសោះ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comment

Related Articles