៦ខែសោះ ស្រកគីឡូមួួយគ្រួសារ រាងឡើងអ៉េមអញ្ចឹងម៉ង!

793 Views
January 3, 2018

ការសម្រកទម្ងន់មិនមែនជារឿងងាយ អាចធ្វើតែ១ថ្ងៃបាននោះទេ។ ដើម្បីសម្រកទម្ងន់បានដោយជោគជ័យ ត្រូវទាមទារឲ្យយើងមានចិត្តអំណត់ និង ការតាំងចិត្តខ្ពស់។ ដូច្នេះហើយ​ មនុស្សជាច្រើនបានបរាជ័យនឹងរឿងនេះ ទាំងមិនទាន់បានស្រកគីឡូផង។​

 

 

 

 

 

យ៉ាងណាមិញ គ្រួសារមួយនេះ នៅប្រទេសចិន បានតាំងចិត្ត ធ្វើការសម្រកទម្ងន់បានយ៉ាងជោគជ័យ ក្នុងរយៈពេល ៦ខែ ប៉ុណ្ណោះ ។

 

 

 

 

 

 

 

ពួកគាត់ បានចាប់ផ្ដើុមហាត់ប្រាណបន្ដិចៗ រហូតដល់ផ្លាស់ប្ដូររូបរាងកាយបានយ៉ាងអស្ចារ្យ គួរឲ្យយកគំរូតាម។

 

 

 

កុំឲ្យខាតពេល តោះមកមើលសកម្មភាពនិងលទ្ធផលប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នា៖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comment

Related Articles