ចែកគ្នាដឹង តាមក្បួនហុងស៊ុយ ឆ្នាំ២០១៨ ពណ៌ទាំង៤ដែលនាំលាភបំផុត​

1805 Views
January 4, 2018

ស្របពេលដែលឆ្នាំ២០១៨ ឆ្នាំថ្មី ទើបតែឈានមកដល់ថ្មីៗ ប្រិយមិត្តច្បាស់ជាចង់ដឹងហើយពីក្បួនហុងស៊ុយ ថា ត្រូវធ្វើអ្វី ដើម្បីទទួលបានសំណាងល្អ មានលាភ មានង៉ូវហេង រកស៊ីមានបាន។

 

 

 

 

 

ថ្ងៃនេះ យើងសូមចែករំលែកប្រិយមិត្តអំពីពណ៌ដែលគួរស្លៀកពាក់ដើម្បីបានសំណាងល្អ នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះ។ ដោយសារ ឆ្នាំនេះជាឆ្នាំច ធាតុដី ដូច្នេះ ពណ៌ដែលមានលាភបំផុត គឺ ប្រភេទពណ៌ដីៗ ហើយពណ៌ដែលនាំសំណាងបន្ទាប់ គឺ ពណ៌ដែលមានធាតុភ្លើង។

 

 

 

 

ដូច្នេះ ខាងក្រោមនេះ ជាពណ៌ទាំង៤ ដែលប្រិយមិត្តគួរស្លៀកជាប្រចាំ ៖​

 

ពណ៌ទឹកក្រូចបែបដីឥដ្ឋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ពណ៌លឿងខ្ចី

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ពណ៌ខ្សាច់

 

 

 

 

 

 

 

 

ពណ៌សាច់

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comment

Related Articles