មហាសេដ្ឋីមានលុយច្រើនជាងគេក្នុងលោក ពិសារទឹកចម្រាញ់ ពីលាមកមនុស្ស ចុងក្រោយលាន់មាត់ថា…………..(មានវីដេអូ)

586 Views
February 19, 2018

មានរឿងរ៉ាវមួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីមហាសេដ្ឋីមានជាងគេក្នុងពិភពលោក Bill Gate បានបង្ហាញថាខ្លួនលោក បានបរិភោគទឹកដែលសម្រាញ់ចេញពីលាមក មនុស្ស និងចម្រាញ់ចេញពីកាកសំណល់ផ្សេងៗ។

 

 

 

 

 

 

ថ្វីត្បិតថារឿងរ៉ាវទាំងនេះវាបានកើតឡើងតាំងតែពីឆ្នាំ ២០១៥ មកហើយក្តី ក៏ប៉ុន្តែលោក Bill Gate បានជាប់ឈ្មោះជាមហាសេដ្ឋីទីមួយនៅក្នុងលោកដែលហ៊ាន ពិសារទឹកដែលចម្រាញ់ចេញពីកាកសំណល់ ដែលក្នុងនោះមានលាមករបស់មនុស្ស ជាដើម។

 

 

 

 

 

 

ម៉ាស៊ីនដែលសម្រាប់ចម្រាញ់ទឹកកខ្វក់ឲ្យប្រែទៅជាទឹកសម្រាប់បរិភោគបានគឺ មានឈ្មោះថា  Janicki Omniprocessor ដែលវាអាចចម្រាញ់កាកសំណល់ដែលស្អាត ទៅជាទឹកសម្រាប់មនុស្សបរិភោគបាន។

 

 

 

 

 

 

អ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាកោតសរសើរគឺលោក Bill Gate បាននិយាយថា ៖ “ទឹកចម្រាញ់ដែលលោកបានពិសារគឺមានឱជារសឆ្អាញ់ពិសារដូចទឹកបរិសុទ្ធ និងទឹកទូរទៅដែលលោកទទួលទានផងដែរ”៕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្រភព៖ Youtube

 

Facebook Comment

Related Articles