វិទ្យាស្ថានសន្ទនាមេគង្គ នឹងអបអរសាទរទិវាបុណ្យម្ដាយដោយរៀបចំកម្មវិធីប្រលងពាក្យស្លោក

741 Views
May 9, 2018

ទិវាបុណ្យមាតា ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងតាមប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកដើម្បីបង្ហាញការស្រលាញ់ គោរព និង ដឹងគុណដល់អ្នកម្តាយ។ ឆ្នាំនេះវិទ្យាស្ថានសន្ទនាមេគង្គនឹងអបអរសាទរទិវាបុណ្យនេះដោយរៀបចំកម្មវិធីប្រលងពាក្យស្លោក។ អ្នកអាចសសេរនិងផ្ញើរពាក្សស្លាកដែលបង្ហាញពីក្តីស្រលាញ់ និង បង្ហាញថា អ្នកម្តាយ មានន័យប៉ុណ្ណាសម្រាប់អ្នក។ ដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីនេះបាន សូមផ្ញើ ពាក្យស្លោក និង ពន្យល់ពីអត្ថន័យរបស់ពាក្យស្លោកអ្នកមកកាន់ Facebook របស់ Mekong Dialogue Institute។ ពាក្យស្លោកអាចសសេរជាភាសាខ្មែរ ឬ អង់គ្លេស ត្រឹមមួយឃ្លាប៉ុណ្ណោះ និងមានអត្ថន័យបង្ហាញពីក្តីស្រលាញ់ និងបង្ហាញថា ម្តាយរបស់អ្នកមានន័យប៉ុណ្ណា ក្នុងជីវិតអ្នក។ ចូលរួមប្រកួតទាំងអស់គ្នាដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ស្ប៉ា និងម៉ាស្សាតម្លៃ 50 ដុល្លារ2រង្វាន់សម្រាប់អ្នក និងម្តាយអ្នក!! រង្វាន់ទីមួយ៖ សម្រាប់ ពាក្សស្លោកដែលមានអត្ថន័យល្អជាងគេ ។រង្វាន់ទីពីរ៖ សម្រាប់ ពាក្យស្លោកដែលមាន Reaction ពោល មានអ្នក like ឬ love ច្រើនជាងគេ។
This prize is judged by:
1. Ms. Sum Dany Communication officer from Club of Cambodian Journalists
2. Mrs. Rotor Teath Executive Director of Cambodian Muslim Women Alliance Association
3. Ms. Meach Sotheary Executive Director Cambodian Women for Peace and Development
4. Ms .Chhouk Nasros Vice Principal of National Academic Affair Zaman International School
5.Ms.Chhorvin NoyNational Coordinator of CambodianYoungWomen’s EmpowermentNetworkork
ដើម្បីចូលរួមសូមអនុវត្តតាមលក្ខណ្ឌដូមខាងក្រោម។
សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម061 932521 / 070 374421 ឬអុម៉ែល:mdiyouthandwomen@gmail.com

Facebook Comment

Related Articles