ស្ពានកញ្ជក់នៅចិនដែលមានតែមួយលើលោកកំពុងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍រាប់លាននាក់ទៅទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃ…..(មានវីដេអូ)

828 Views
June 2, 2018

ស្ពានកញ្ចក់ដ៏ល្បីឈ្មោះនៅចិនគឺឋិតនៅស្រុក Zhangjiajie ខេត្ត Guizhou ប្រទេសចិន។ ស្ពាននេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ និងឆ្លងកាត់ទន្លេ វូ ផងដែរ។ ស្ពាននេះជាស្ពានលើលដំបូងលើពិភបលោក ដែលវែងជាងគេនិងខ្ពស់ជាងគេដែលធ្វឡើងពីកញ្ចក់។


ស្ពាននេះមានប្រវែង 430ម ឆ្លងកាត់ពីភ្នំមូយទៅភ្នំមូយទៀតដែលមានកំពស់ 260ម។ សព្វថ្ងៃ ស្ពាននេះមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មកទស្សនាក្នុងមួយថ្ងៃៗ លើលពីនេះស្ពាននេះពេញនិយមសំរាប់គូរសង្សារ ស្វាមីភរិយា និងពេញនិយមសំរាប់ថត Pre-Wedding។

Facebook Comment

Related Articles