ឯកឧត្តមអ៊ាង សុផល្លែត រដ្ឋលេខាធិកាក្រសួងបរិស្ថានបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាចូលរួម…….!
By: Mekong Journal | On: March 28th, 2019

តមតាមការអញ្ជើញរបស់លេខាធិការដ្ឋាននៃសន្និសីទ និងក្រសួងធនធានធម្មជាតិចិន ឯកឧត្តមអ៊ាង សុផល្លែត រដ្ឋលេខាធិកាក្រសួងបរិស្ថានបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាចូលរួមក្នុងសន្និសីទ និងអញ្ជើញជាវាគ្មិនក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៃវេទិកាស្តីពី Deep Blue: The Familiar Unknown ដែលរៀបចំឡើងពីថ្ងៃទី២៦-២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីក្រុងប័រអាវ ខេត្តហៃណាន់ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៩នេះ ព្រឹត្តិការណ៍នេះរៀបចំឡើងក្រោមគោលគំនិត អនាគតរួម […]