ដំណឹងល្អ!!​ អ្នកអាចមើលរឿងជាមួយរូបភាព HDR យ៉ាងច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកលើ  Netflix

930 Views
December 30, 2017

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ​Netflix បានប្រកាសពីការដាក់បន្ថែម High Dynamic Range (HDR)នៅលើ window10 សម្រាប់ទាំងBrowserនិង Netflix App។​

 

 

 

 

សម្រាប់សមាជិកNetflix ដែលជា fan ផ្កាប់មុខ ឥឡូវអាចមើលរឿងបានជាមួយ​HDRបានយ៉ាងត្រជាក់ភ្នែក។​

បច្ចុប្បន្នមានការកម្សាន្ត HDR ជាង 200 ម៉ោងហើយនៅឆ្នាំក្រោយនឹងមានការដាក់លក់កុំព្យូទរ័HDRនៅលើទីផ្សារ។

 

 

 

 

លក្ខណៈពិសេសនេះគឺជាចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃការសហការគ្នាច្រើនឆ្នាំជាមួយដៃគូឧស្សាហកម្ម។

CPU Intel ជំនាន់ទី 7 ឬ​ខ្ពស់ជាងនេះ ផ្តល់នូវសមត្ថភាពក្នុងការចាក់ឯកសារNetflix HDR10 អ៊ីនកូដ។

 

 

 

 

ទាំងក្រុមហ៊ុន Intel និងក្រុមហ៊ុន Nvidia បានបង្កើត GPUs ដែលប្រើ 10 ប៊ីតក្នុងមួយ Channel សម្រាប់ពណ៌នីមួយៗនៃ RGB ដើម្បីបង្កើនទំហំពណ៌ឲ្យកាន់តែច្បាស់ ។

 

 

 

 

បច្ចុប្បន្ននេះ Netflix និង Microsoft សហការគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍បន្ថែមពីលើsoftwareដែលមានស្រាប់។

ប្រភព៖ THE NATION

ដោយ៖​Taylor

Facebook Comment

Related Articles