វិធីកម្ចាត់សត្វកន្លាត

1744 Views
January 13, 2018

ស្អប់កន្លាតណាស់មែនទេ?

តោះ មកអនុវត្តវីធីកម្ចាត់កន្លាតងាយបំផុតតាមបែបធម្មជាតិទាំងអស់គ្នា!

សូមជួយចែករំលែកដល់អ្នកស្អប់កន្លាតផង!

 

 

 

វត្ថុធាតុដើម                   ៖          ត្រសក់ និង ទឹកមួយកែវ

វិធីធ្វើ

  • កាត់ត្រសក់ជាកង់ស្ដើងៗ
  • ក្រឡុកត្រសក់ និងទឹកចូលគ្នា

វិធីប្រើប្រាស់   

  • ជ្រលក់ក្រណាត់ជាមួយទឹកត្រសក់ក្រឡុក
  • ជូតនៅកន្លែងដែលមានកន្លាត ព្រោះកន្លាតស្អប់ក្លិនបន្លែនេះណាស់។

 

 

 

 

 

ប្រភព៖ eangsophalleth

Facebook Comment