ពិតជាកម្ររបានឃើញ !​គូរស្នេហ៍ចម្លែកៗទាំង៥គូរនៅលើពិភពលោក!!!

324 Views
July 4, 2018

នៅលើពិភពលោកយើងមានរឿងចម្លែកៗ ដែលយើងបានដឹងនិងមិនបានដឹង ខាងក្រោមនេះជាគូរស្នេហ៍ចម្លែកដែលយើងកម្ររបានឃើញ៖

1- លោក Anton Kraft មានកំពស់ 1.3m មកពីប្រទេសដាណឺម៉ាក និង អ្នកនាង China Bell មានកំពស់ 1.82m នៅFlorida USA :

 

 

2-​ អ្នកនាង Elisany Silvaមាមកំពស់2ម រៀបការជាមួយបុរស ជនជាតិប្រេស៊ីល លោក Sali Nuo កំពស់ 1.6ម

 

 

3- លោក David និង Annalisa Hackleman ជាគូរស្នេហ៍មានមាឌធំដូចគ្នា និងចម្លែកនោះអ្នងទាំងពីរសុទ្ធតែលេងពុកមាត់ដូចគ្នា ៖

 

 

4- លោក Ben Byrne មានអាយុ31 យកកូនភ្លោះទាំងពីរធ្វើជាប្រពន្ធ ពួកគេមានឈ្មោះថា Anna និង Lucy ដែលមានអាយុ 28ឆ្នាំ

 

 

5- លោក James មាកកំពស់ 1.12ម ដែលប្រពន្ធរបស់គាត់មានកំពស់ដល់ទៅ 1.7ម

នេះហៅថាស្នេហាពិតមិនគិត កាឡូរី និងកំពស់ ជួយ ស៊ែលើលទឹកចិត្តអ្នកខ្ពស់និងទាបខុសខ្នាតផង !

Facebook Comment