ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ទទក បានផ្តូកំរិតផ្សាយរបស់ខ្លួនពី SD ទៅ FULL HD ខណៈទូរទស្សន៍ផ្សេងៗបានផ្សាយកំរិត Full HD យូណាស់មកហើយ !!

887 Views
July 16, 2018

ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ទទក បានផ្តូកំរិតផ្សាយរបស់ខ្លួនពី SD ទៅ FULL HD ខណៈទូរទស្សន៍ផ្សេងៗបានផ្សាយកំរិត Full HD យូណាស់មកហើយ ។ តាមទំព័រផេកក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើងថា ទូរទស្សន៍ថ្នាក់ជាតិ(ទទក)ទើបតែបានផ្តូរហ្វ្រេកង់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំកន្លងទៅនេះ។

Image may contain: 2 people, screen and indoor

Image may contain: 7 people

Image may contain: 6 people, screen

Image may contain: 8 people, people smiling, people standing, sky and outdoor

ប្រភព៖ក្រសួងព័ត៌មាន

Facebook Comment

Related Articles