មណ្ឌលសុខភាព កំពង់រាបបានបាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេបាត់ហើយ !!
By: Mekong Journal | On: October 11th, 2018

កំពង់ចាម៖ នៅថ្ងៃពុធ ទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ដោយមានការបាក់ច្រាំងទន្លេធ្វើឱ្យអគារមណ្ឌលសុខភាព កំពង់រាប ស្ថិតក្នុងឃុំកំពង់រាប ស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម បានបាក់ចូលក្នុងទឹកទន្លេមេគង្គបាត់ហើយ។