សមាគមមិត្តភាពសភាពាណិជ្ជចិនហ្វូជាន និងក្រុមហ៊ុន ព្រីនស៍ រៀល អ៊ីស្ទេត បានផ្តល់ប្រាក់ ១៣០,០០០ ដុល្លារដល់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា
By: Mekong Journal | On: October 2nd, 2018

នៅថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះ សមាគមមិត្តភាពសភាពាណិជ្ជចិនហ្វូជាន និងក្រុមហ៊ុន ព្រីនស៍ រៀល អ៊ីស្ទេត (ខេមបូឌា) គ្រុប រួមជាមួយក្រុមហ៊ុនដៃគូបានបរិច្ចាគប្រាក់ចំនួនជាង ១៣០,០០០ ដុល្លារដល់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា។ លោក ឈីវ គួរ ស៊ីញ តំណាងសមាគមមិត្តភាពសភាពាណិជ្ជចិនហ្វូជាននៅកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន ព្រីនស៍ […]