អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសបញ្ជាក់ថា ភពព្រះអង្គារអាចជាជម្រើសតែមួយគត់ សម្រាប់មនុស្សលោកទៅកសាងអនាគតថ្មី
By: Mekong Journal | On: June 14th, 2019

អង់គ្លេស៖ ភពព្រះអង្គារ ឬ Mars ប្រហែលជាជម្រើសតែមួយគត់ សម្រាប់មនុស្សលោកយើង នៅពេលដែលផែនដីលែងអាចរស់នៅបានតទៅទៀត នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តជនជាតិអង់គ្លេសលោក ប្រ៊ីយ៉ាន ខក់ ។ លោក ប្រ៊ីយ៉ាន ខក់ ដែលជាសាស្រ្តាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យមែនឆេះស្ទឺ បានគូសបញ្ជាក់ថា ពុំមានកន្លែងផ្សេងទៀត ដែលមនុស្សអាចធ្វើទៅចាប់ផ្តើមអនាគតថ្មី នៅពេលផែនដីលែងអាចរស់នៅបានទៀត ក្រៅតែពីភពអង្គារឡើយ […]