អគ្គនាយកដ្ឋានគាំពារបរិស្ថាន នៃក្រសួងបរិស្ថាន បើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៤ សហការជាមួយក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការ JICA
By: Mekong Journal | On: June 17th, 2019

នៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម អ៊ាង សុផល្លែត អញ្ជើញចូលរួមក្នុងឱកាសនៃការបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៤ របស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួង សម្រាប់សម្របសម្រួលការអនុវត្តគម្រោងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងត្រួតពិនិត្យការបំពុល ដែលបានរៀបចំឡើងដោយ អគ្គនាយកដ្ឋានគាំពារបរិស្ថាន នៃក្រសួងបរិស្ថាន សហការជាមួយក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការ JICA។ គម្រោងនេះ មានគោលបំណងធ្វើវិសោធនកម្មអនុក្រឹត្យលេខ២៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យការបំពុលទឹក […]

ក្រសួងការងារ រៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី យុទ្ធនាការ វិធានការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារ ក្នុងវិស័យសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋ នៅតាមបណ្តារាជធានីខេត្ត
By: Mekong Journal | On: June 17th, 2019

(ភ្នំពេញ,ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩)៖ ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍវិស័យសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋឱ្យមានបទដ្ឋានការងារល្អប្រសើរ និងធានានិរន្តរភាព លុបបំបាត់ពលកម្មកុមារនៅក្នុងវិស័យសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី យុទ្ធនាការ វិធានការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារ ក្នុងវិស័យសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋ នៅតាមបណ្តារាជធានីខេត្ត ដែលមានសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋ លើកទីមួយ ឆ្នាំ២០១៩។ សិក្ខាសាលានេះ រៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណង៖ ១.ផ្តល់ការណែនាំដល់មន្រ្តីអធិការកិច្ចការងារ […]