ក្រុមហ៊ុន Apple នឹងខាតបង់ប្រាក់រហូតដល់ 30%ប្រសិនបើចិនហាមឃាត់ផលិតផលនេះចូលទៅក្នុងចិនដីគោក…!!
By: Mekong Journal | On: May 28th, 2019

តាមប្រភពសារព័ត៌មានCOLOMBOរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាបាននិយាយថា ក្រុមអ្នកជំនាញខាងទីផ្សាទទូរស័ព្ទដៃបាននិយាយថាប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple នឹងធ្លាក់ចុះជិត 30% បើប្រទេសចិនហាមឃាត់មិនអោយផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនអេបផលចូលទៅក្នុងប្រទេសចិន។ អ្នកវិភាគប្រចាំក្រុមហ៊ុន Rod Hall បាននិយាយថាប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple អាចនឹងធ្លាក់ចុះ 29% ប្រសិនបើផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោក។ សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មអាម៉េរិកនិងចិនអាចនឹងទទួលបានផលចំណេញច្រើនពីផលចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ប្រសិនបើចិនសងសឹកដោយហាមឃាត់ផលិតផលរបស់ខ្លួន។ ពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនអេបផលនៅប្រទេសចិនមានចំនួនច្រើនជាង 17% នៃការលក់របស់ខ្លួននៅក្នុងត្រីមាសទី […]